top of page

Project CEL9 startte in 2013 in Bussum en liep tot september 2014.

CEL9  is vervolgens op tournee gegaan.

Lees meer over het project op de website van Kunstkring ARTES:  

 

 

Evaluatie van CEL9 Bussum

 • KPN stelde in 2009 tien telefooncellen beschikbaar voor kunstproject CEL9.                   Het overkoepelend thema werd 'Communicatie & Verbinding'.                                       Cel9 Bussum werd uitgevoerd door kunstenaars van Kunstkring ARTES Bussum. 

 • Looptijd: van 24 mei 2013 t/m 7 september 2014.

 • Subsidies en bijdragen van sponsors en donateurs maakten het financieel mogelijk het project volgens plan uit te voeren. CEL9 is binnen het beschikbare budget gebleven, mede door het feit dat de kunstenaars op basis van vrijwilligheid hebben meegewerkt.

 • Doel van CEL9: Het publiek bewust te maken van het belang van een goede communicatie. Na afloop van het project hebben wij geconcludeerd, dat de moderne communicatiemiddelen absoluut een verworvenheid zijn voor deze tijd en veel voordelen bieden voor informatieoverdracht en tijdwinst.

     Maar wij concluderen ook, dat voor het opbouwen en onderhouden van contacten,

     de kwaliteit van de communicatie belangrijk is en niet onderschat moet worden.

 • Het project bestond uit een kunstinstallatie met de ‘laatste’ 10 KPN-telefooncellen van Nederland, waarbij 135 teksten, die vanuit cel 10 te beluisteren waren. Die teksten gingen over communicatie in relatie tot 9 thema’s die in 9 telefooncellen door kunstenaars waren verbeeld. Verder volgde er een serie deelprojecten om  het hele jaar door de aandacht bij CEL9 vast te houden, allemaal projecten met Communicatie als hoofdthema.    De deelprojecten:

 1. Workshop ‘Omgaan met social media’ voor middelbare scholieren.

 2. De eerste Bussumse Atelierbridgedrive (wordt wegens groot succes een traditie).

 3. ‘Lichaamstaal’ expositie door kunstenaars van Kunstkring ARTES in Spant!

 4.  De ‘Piramide’, drijvend kunstwerk met wisselfunctie waar telkens ‘flessenpost’ als inspiratiebron is gebruikt.

 5. ‘CEL9 in de Etalage’ een verbinding tussen Kunstkring ARTES, de 100-jarige openbare bibliotheek en Bussumse ondernemers. Twaalf etalages in het centrum van Bussum zijn een maand lang ingericht door kunstenaars op de thema’s van CEL9 met een link naar ‘het gespoken woord’. Hoogtepunt in dit deelproject was de Grote Voorleesactie op       12 april 2014.

 6. De afsluiting van het project ging gepaard met het eerste Bussumse ‘Bruggenconcert’, een licht-klassiek concert in de buitenlucht door professionals. Ook dit zal wegens groot succes een jaarlijkse traditie gaan worden.

 • De deelnemers:

  • 33 kunstenaars van Stichting Kunstkring ARTES

  • Jongeren vanaf 13 jaar t/m ouderen van 92 jaar hebben meegedaan aan het inhoud geven van het project en het inspreken van 135 teksten die in de kunstinstallatie zijn verwerkt.

  • Alle middelbare scholen en één lagere school hebben mee gewerkt aan de totstandkoming van diverse onderdelen of deelprojecten van CEL9.

  • Een groot deel van de Bussumse middenstand heeft een bijdrage geleverd.

 • Publiciteit:

  • Er is een website voor het project gemaakt: www.artesbussum.nl.

  • KPN heeft een korte film laten maken, die in aanloop naar het project is gepubliceerd.

  • Er is een film gemaakt over de opening op 24 mei 2013.

  • Er is met regelmaat een Nieuwsbrief CEL9 verspreid.

  • Er was met regelmaat aandacht voor CEL9 in de regionale pers.

  • D.m.v. affiches en flyers is het publiek telkens geattendeerd op alle activiteiten.

 • Bezoekers:

  • bij de opening zowel als bij de sluiting: 300 bezoekers; wekelijks ca. 75 bezoekers; bij de presentaties van de drijvende kunstwerken met subexpostie in gemeentehuis ca. 200; expositie Lichaamstaal in Spant! ca. 200 bij de finissage; 80 deelnemers aan de eerste Bussumse Atelierbridgedrive.

 • Tenslotte:   ARTES kijkt mét de gemeente Bussum terug op een geslaagd project en hoopt op toestemming van KPN voor de voortgang van CEL9 met andere kunstprojecten elders in Nederland, om een stukje cultureel erfgoed nog even vast te kunnen houden.     

 

      Marjan Dunselman, producent                                              Bussum, oktober 2014  

situatiefoto.jpg
cel9 2.jpg
bottom of page