top of page

CEL9 op tournee

Rond 2009 is KPN begonnen om haar 20.000 openbare telefooncellen uit het straatbeeld te halen.

Ze zijn door de ontwikkeling van de mobiele telefoon overbodig geworden.

 

In 2013 heeft Kunstkring ARTES Bussum het plan opgevat om met de laatste 10 telefooncellen kunstprojecten uit te gaan voeren om dit stukje cultureel erfgoed nog even in stand te houden. KPN ging akkoord en ARTES ging aan de slag.

Naarmate de tijd vorderde werden de tien telefooncellen unieker en daarmee ook het project.

Het streven was om met CEL9 een tournee door Nederland te organiseren, liefst op prominente of bijzondere locaties, telkens met een andere invulling en uitgevoerd door professionele plaatselijke (kunst)organisaties. Het eerste project vond plaats in Bussum

 

CEL9 Bussum

is uitgevoerd een concept van ARTES in de periode van 23 mei 2013 t/m 7 september 2014. Het thema was Verbinding en Communicatie.

Meer dan 30 kunstenaars deden mee aan de uitvoering.

Gedurende dat jaar zijn diverse deelprojecten uitgevoerd:

'De Piramide', een drijvend wisselkunstwerk in het water;

'Lichaamstaal', een thema-expositie in Spant!;

De 'Atelierbridgedrive', een bridgetoernooi in 10 ateliers van beeldend kunstenaars in Bussum,

dat is uitgegroeid tot een tweejaarlijkse traditie rond het eerste weekend van oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Finissage 'Lichaamstaal' met performer Gaston Bannier

 

 

 

'flessenpost' van Gertie Knepper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'bridge in het atelier van Jorgos Chronis'

CEL9 Lelystad speelde zich af in de wijk Warande van 10 april t/m 25 oktober 2015.

Concept en uitvoering waren in handen van Stichting De Barak uit Lelystad m.m.v. plaatselijke beeldend kunstenaars.

Grenzend aan de Oostvaardersplassen, stonden de telefooncellen a.h.w. in the middle of nowhere. Een surrealistisch beeld ontstond. 

 

CEL9 Almelo van 16 t/m 25 juni 2017 m.m.v. tien kunstenaars, als onderdeel van het jaarlijks

terugkerende Media Art Flow Factory (MAFF). Locatie: Waterboulevard in Almelo.

CEL9 Leeuwarden - 'Verbroken Verbinding' in het kader van Leeuwarden CH Europa 2018.

De kunstenaars Aad van Altena en Martin Winters hebben in opdracht van Lân fan Taal een kunstproject  'Sichtberens' ontwikkeld. Sichtberens (Fries voor zichtbaarheid) is een kunstproject, dat op een speelse en beeldende manier het Fries en meertaligheid zichtbaar maakt in de openbare ruimte. CEL9 is daar een onderdeel van. De locatie voor CEL9 is het Friesland College, Julianalaan 97.

'VERBINDING VERBROKEN' werd gemaakt in samenwerking met hoogopgeleide statushouders, studenten aan het Friesland College, die in de meeste gevallen hun land zijn ontvlucht vanwege oorlogs-situaties. Hun - met beeld geïllustreerde - verhalen werden in de telefooncellen, die in de vorm van een vraagteken bij het FC stonden opgesteld, zichtbaar gemaakt. Het project liep van 27 september 2018 tot 1 maart 2910. 

Adres: Friesland College, Julianalaan 97, Leeuwarden

 

Dit was tevens het laatste CEL9-project in de tournee.

KPN heeft de telefooncellen in maart 2019 weer zelf onder de hoede genomen.

 

namens Kunstkring ARTES Bussum

Marjan Dunselman, coördinator CEL9 

                                                                 

bottom of page